Udda straff

Det värsta straff, näst arrest och »basning med solk», bestod i att få bära »tjärsmorda glasögon». Å en större näfverlapp hade hål gjorts för ögon, näsa och mun samt krokar blifvit insatta i kanterna baktill för att hängas om öronen. Omkring hålen hade man strukit med tjära för att göra ansigtsuttrycket så ‘faseligt’ som möjligt. Då någon bångstyrig sven blef dömd att bära dessa ‘ögon’, hände det ofta att han tog till flykten, men eftersattes af hela och fördes i triumf tillbaka, hvarpå man hjelptes åt att påsätta ‘ögonen’. Vid smärre förseelser begagnades, allt efter förseelsens art, kobjellra, hartassar (två hartassar hopbundna med en snodd; hängdes omkring halsen) eller skamvrån som bestraffningsmedel.

ur folkskolläraren J.Z. Bohlins berättelse om skolundervisningen i Hällefors (Närke) på 1840-talet i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 45